1. Tájékoztató adatok

2. Engedélyek, tanúsítványok

3. Vevőszolgálat

4. Regisztráció

5. A termékekről

6. Garancia, szerviz

7. Megrendelés

7.1 Megrendelés cégek estén

8. A vásárlástól való elállás joga

9. Szállítás 

10. Számlázás, fizetési módok

11. Hűségpontok

12. Adatvédelem

13. Panaszkezelés

14. Kapcsolatok 

15. Felelősségkorlátozás

16. Szerzői jogok

17. Érvényesség


1. Tájékoztató adatok

A webáruház neve: A-gameshop

A webáruház tulajdonosa: AkabónKft

Székhely/lakcím: Budapest1162 Attila u. 133

Cégjegyzékszám: 01-09-947277

Adószám: 22975566-2-42

Közösségi adószám: HU22975566

Számlaszám: 10701331-65924288-51100005

Ügyfélszolgálat hétköznap 10:00-16:00 tel.: +36/20-4417300

e-mail: [email protected]


2. Engedélyek,tanúsítványok

TEÁOR 4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Kereskedelmi tevékenységbejelentése/nyilvántartásba vételi száma: *


3. Vevőszolgálat

A webáruház a vevői igények kielégítésére telefonos és internetes vevőszolgálatot működtet, melyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Telefonon:+36/20-4417300

E-mailen: [email protected]

A telefonos vevőszolgálat ügyfél fogadási ideje: H-P 10:00 – 16:00

A vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

 • A vevői észrevételek és panaszok kezelése,
 • Reklamációk kezelése
 • Regisztrációk kezelése,
 • A megrendelések feldolgozása,
 • Információ kiszolgáltatása,
 • Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése.

Előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után a vevőszolgálat személyesen is felkereshető olyan ügyekben, melyek csak személyesen intézhetők.

A web-áruház oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.


4. Regisztráció

A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak.

A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A webáruház jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A webáruház jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata során (böngészés, illetve vásárlásesetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, a vevőszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.

A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

Regisztráció itt.


5. A termékekről

A webáruház kizárólag új termékeket értékesít. A webáruház az alábbi termékcsoportok kereskedője:

210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 6. melléklet 27. Játékáru;

A termékleírás tartalmazza:

 • a termékkategóriát
 • a termék alapadatait
 • a vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is
 • a használati útmutatót, letölthető formában is
 • minden terméknél fel van tüntetve, hogy milyen nyelvű a játék

Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a webáruház nem tud felelősséget vállalni. Az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a webáruház továbbítja a fordító és agyártó felé. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékadataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.


6. Garancia, szerviz

Az egyes játékokra vonatkozó kötelező jótállásra a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető.

A jótállás időtartama a fogyasztó részére történő átadástól számított egy év.

Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban,illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik agyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

A fogyasztói szerződéskeretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.


7. Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti kosárgombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár tartalma sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

Ezt követően a Fizetés gombra kattintva lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, kért szállítási mód, fizetési mód és lehetőség van egyéb közleménymegadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni. Ekkor van az utolsó lehetőség a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően az adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Ezután el kell fogadni a vásárlással  kapcsolatos fontos tudnivalókat, és csak abban az esetben lehet a megrendelést a webáruháznak elküldeni, ha a feltételeket elolvasás után a vevő elfogadta és jóváhagyta.

A megrendelés megerősítése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz és a rendelési állapot, Rendelés feldolgozás alatt lesz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

A megrendelést a webáruház vevőszolgálata legkésőbb 72 órán belül e-mailben visszaigazolja, és üzenetben értesíti vevőt átvételről, vagy a szállításról. Személyes átvétel esetén a megrendelés kiegyenlítésekor, házhoz szállítás esetén a csomag feladásakor a megrendelés teljesített lesz és a vevő azonnal számlát kap. Az ily módon megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A webáruház a szerződést iktatja, amely a későbbiekben elektronikus úton hozzáférhető. Amennyiben a megrendelés nem kerül visszaigazolásra 72 órán belül, úgy a vevőmentesül a szerződéses kötöttségek alól. Abban az esetben, ha a vevő megrendelést a megrendelés leadásának időpontjától számított 10 napon belül nem egyenlíti ki, veszi át, a webáruház megrendelését automatikusan törli és Visszamondva státuszba helyezi, melyről a vevőt e-mailben értesíti.

Személyes átvétel választása esetén, a webáruház, e-mailban értesíti vevőt, amikor a megrendelt termékek összekészítése megtörtént. Az üzenet tartalmazza az átvétel lehetőségét és annak helyét. Kiértesítés előtt a megrendelt termékeket vásárló nem tudja átvenni! Személyes átvétel esetén az átvételi ponton készpénzben, illetve bankkártyáva is lehet fizetni, a vásárlásról készített számlát fizetés és átvétel után allítja ki a webshop a helyszínen. Vevő kérésére, a számlát az átvételi ponton rendelkezésére tudja bocsájtani a webshop (kinyomtatva). Ezt az igényét vevőnek jeleznie kell! Vevő a vásárlásáról minden esetben egy autómatikus online számlát kap, melyet a vevő előzőleg megadott e-mail címére küldi a webshop.

7.1 Megrendelés cégek esetén

Cégektől kizárólag online megrendelést fogadunk el! Átvevő pontunkon nincs lehetőség regisztrációra, csak a korábban leadott megrendelések átvételére. A megrendelés adatainak ellenőrzését követően értesítést küldünk a megrendelés státuszáról. A megrendeléseket, személyesen az átvevő pontunkon lehet átvenni, vagy kiszállítással juttattjuk el a megrendelőhöz, partnerünk segítségével. Részletek

Fizetni, banki előre utalással, bankkártyás fizetéssel, vagy az átvevő pontunkon készpénzben, bankkártyával lehet. Részletek


8. A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

A vevő az áru átvételét követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A vevő az elállási jogát nyilatkozat-mintafelhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a vevő eláll a szerződéstől,a webáruház haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, kivéve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A webáruház a vevőnek visszajáróösszeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a webáruház a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíjnem terhelheti.

A vevő 14 napon belül köteles visszaküldeni a webáruháznak a terméket, a termék visszaérkezéséig visszatartható a vételár visszafizetése. A vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Elállási tájékoztató és Elállási nyilatkozat.

Webáruház felhívja Vevői figyelmét, hogy 2024.01.22-től határozatlan ideig Utánvét ellenőrt alkalmaz!

Jelen szerződés értelmezésekor szerződésszegésnek minősül az az eset, amikor a Vásárló nem veszi át az általa megrendelt Terméket, valamint elállási szándékát sem jelzi a Vállalkozás felé.

A Vállalkozás és a Fogyasztó (Vásárló) között ugyanis a Honlapon leadott megrendelést követően elektronikus úton kötött adásvételi szerződés jön létre. Ezen szerződés alapján a Fogyasztó (Vásárló) a vételár kifizetésére, a dolog átvételére köteles, valamint köteles együttműködni a Vállalkozással és tájékoztatni őt minden olyan lényeges körülményről, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatos (Ptk. 6:215. § és Ptk. 6:62. (1) §).

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt Terméket, úgy a Vállalkozás azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a fentiekben körülírt sikertelen ki-, és visszaszállítási költséget kötbérként érvényesítse a Vásárlóval szemben.

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozás a vételár és a kiszállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését. A Vállalkozásnak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Vállalkozáshoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg). A Vállalkozás a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.


9. Szállítás

Elérhető országok: Magyarország, Románia, Szlovákia.
A szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig kérhető.

A megrendelt termékek kiszállítását a Packeta szolgálaton keresztül vállalja a webáruház.

Szállítási költségek külföldre, Románia és Szolvákia területén
 • Futárszolgálat előre utalással (Bank/PayPal/Barion)
  0 – 49999 Ft-ig: 3800 Ft
  50000 Ft felett: ingyenes
 • Csomagpontra előre utalással (Bank/PayPal/Barion)
  Szlovákia: 3800 Ft; Románia 2990 Ft
  50000 Ft felett: ingyenes
Szállítási költségek Magyarország területén

Házhozszállítás előre utalással (Bank/PayPal/Barion)

 • 0 – 1999 Ft-ig: 2690 Ft
 • 2000 – 9999 Ft-ig: 1990 Ft
 • 10000 – 24999 Ft-ig: 1190 Ft
 • 25000 Ft felett: ingyenes

Csomagpont (Packeta) előre utalással (Bank/PayPal/Barion)

 • 0 – 1999 Ft-ig: 1590 Ft
 • 2000 – 9999 Ft-ig: 990 Ft
 • 10000 – 19999 Ft-ig: 490 Ft
 • 25000 Ft felett: ingyenes

Utánvétes fizetés választása esetén minden esetben +450 Ft utánvét költség kerül felszámításra a szállítási díjon felül.

Az itt szereplőszállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.

A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet

Házhozszállítás: Budapesten és vidéken (hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig)

Szállítás csomagpontra: Budapesten és vidéken (nyitvatartás a csomagponttól függően)

Utánvét: Fizetés átvételkor, személyesen a megadott szállítási címen.

A termékek személyes átvételére lehetőség nincs! A webshop átvevő pontot nem üzemeltet!

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán!

A megrendelésmódosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

Amennyiben a vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.


10. Számlázás, fizetésimódok

A számlát minden esetben a webáruház állítja ki, amely tartalmazza a szállítási költséget is. A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • házhoz szállítás esetén a megrendelés leadása után előre utalással.
 • házhoz szállítás esetén a megrendelés leadása után a PayPal vagy Barion rendszerén keresztül.
 • házhoz szállítás esetén a megrendelés leadása után, személyes átvételkor utánvét fizetéssel.

Az online bankkártyás fizetések a vásárló választásának megfelelően a Paypal vagy Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Barion esetén a szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


11. Hűségpontok

Webshopunk hűségpont alapú árengedmény-rendszert üzemeltet az a-gameshop.hu REGISZTRÁLT VÁSÁRLÓI RÉSZÉRE online rendelések esetén. Amikor egy regisztrált* vásárló rendelése lezárul** a rendszerünkben, online hűségpontokat írunk jóvá a részére. Bruttó 10 forintonként 1 pont, tehát a rendelés 10%-a kerül jóváírásra a REGISZTRÁLT vásárló A-gameshop felhasználói fiókjában. A gyűjtött pontok bármely későbbi rendelés alkalmával beválthatók. Hűségpont beváltásakor minden felhasznált pont bruttó 1 Ft árengedménynek felel meg.

A pontokat az aktuális megrendelés végösszegének 50%-áig tudja beváltani a regisztrált vásárló. Hűségpont rendszerünk 2019.01.04-től visszavonásig lép életbe REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓINK RÉSZÉRE. Felhasználható hűségpontjaikat honlapunkra belépve a Fiókom/Hűségpontjaim menüpont alatt ellenőrizhetik, illetve akár fel is használhatják egy későbbi online rendelésük alkalmával, a webshopban található minden termékre.

* Fontos, hogy a hűségpontokat csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Vendégként történő vásárlás esetén nincs mód hűségpontok nyilvántartására, beszámítására.

** A vásárlói rendelés akkor tekinthető lezártnak rendszerünkben, amikor a megrendelt termékek kiszállításra, kiszámlázásra kerültek, és erről a vásárló értesítést kapott. Lemondott rendelés esetén hűségpont nem jár!

Regisztráció itt.


12. Adatvédelem

A webáruház számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Ennek megfelelően a webáruház elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségénekm egteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a webáruház az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módonnem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Az adatokat minden módon védi a webáruház, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Kizárólag olyan adatot kér a webáruháza regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárláslebonyolításához vagy az áru kiszállításához elengedhetetlenül szükségesek, ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A regisztrációkor,vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a webáruház saját belsőfelhasználásra, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználótudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A felhasználó bármikor megismerheti, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

A rögzített személyes adatokat törölni kell, ha az igénybe vevő így rendelkezik. Az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.


13. Panaszkezelés

A panaszügyintézés helye a vevőszolgálat, illetve személyesen a webáruház székhelye. A panaszok közlése érdekében a vevők a webáruház bármelyik elérhetőségét választhatják. A panaszelutasítása esetén a vevők fogyasztói jogvita esetén a vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhatnak.  A békéltető testület székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Elérhetőségek

Cím: 1016 Budapest,Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

A webáruház a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Ezen felül a webáruház tájékoztatja a vevőket, hogy létezik és igénybe vehető az EU központi online vitarendezési platformja, az alábbi webcímen:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


14. Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a webáruháznak. A webáruházat továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.


15. Felelősségkorlátozás

A webáruházban történővásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A webáruház nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

a weboldal használatából,vagy üzemzavarából,

az adatok bárki általtörténő megváltoztatásából,

az információtovábbítási késedelemből adódó,

vírusok okozta,

szoftverhibából,internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A webáruház jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indokolás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – árérvényes és kerül felszámításra.


16. Szerzői jogok

A webáruház weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét,illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a webáruház előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.


17. Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozófeltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A webáruház fenntartja a jogot az üzletszabályzat módosítására.