Webáruház Üzletszabályzat

1. Tájékoztató adatok

 

A webáruház neve: A-gameshop

A webáruház tulajdonosa: Akabón Kft

Székhely/lakcím: Budapest 1162 Attila u. 133

Vállalkozói igazolvány száma:

Adószám: 22975566-2-42

Számlaszám: 10701331-65924288-51100005

tel.: +36/20-324-8503

e-mail: info@a-games.hu

 

2. Engedélyek, tanúsítványok

 

TEÁOR 4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Kereskedelmi tevékenység bejelentése/nyilvántartásba vételi száma: *


 

3. Vevőszolgálat

 

A webáruház a vevői igények kielégítésére telefonos és internetes vevőszolgálatot működtet, melyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

 

Telefonon:+36/20-324-8503

E-mailen: info@a-games.hu

 

A telefonos vevőszolgálat ügyfélfogadási ideje: H-P 11:00 – 15:00

 

A vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

 

A vevői észrevételek és panaszok kezelése,

Reklamációk kezelése

Regisztrációk kezelése,

A megrendelések feldolgozása,

Információk szolgáltatása,

Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése.

 

Előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után a vevőszolgálat személyesen is felkereshető olyan ügyekben, melyek csak személyesen intézhetők.

 

A web-áruház oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.

 

4. Regisztráció

 

A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak.

 

A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A webáruház jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A webáruház jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata során (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, a vevőszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.

 

A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.

 

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

 

5. A termékekről

 

A webáruház kizárólag új termékeket értékesít. A webáruház az alábbi termékcsoportok kereskedője:

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet 27. Játékáru;

 

A termékleírás tartalmazza:

 

a termékkategóriát

a termék alapadatait

a vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is

a használati útmutatót, letölthető formában is

minden terméknél fel van tüntetve, hogy milyen nyelvű a játék

 

Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a webáruház nem tud felelősséget vállalni. Az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a webáruház továbbítja a fordító és a gyártó felé. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termék adataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

6. Garancia, szerviz

 

Az egyes játékokra vonatkozó kötelező jótállásra a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető.

 

A jótállás időtartama a fogyasztó részére történő átadástól számított egy év.

 

Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

 

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

 

7. Megrendelés

 

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti kosár gombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár tartalma sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

 

Ezt követően a Fizetés gombra kattintva lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, kért szállítási mód, fizetési mód és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni. Ekkor van az utolsó lehetőség a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően az adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Ezután el kell fogadni a vásárlással  kapcsolatos fontos tudnivalókat, és csak abban az esetben lehet a megrendelést a webáruháznak elküldeni, ha a feltételeket elolvasás után a vevő elfogadta és jóváhagyta. 

 

A megrendelés megerősítése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz és a rendelési állapot, Rendelés feldolgozás alatt lesz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

 

A megrendelést a webáruház vevőszolgálata legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazolja, ezzel egyidejűleg a megrendelés állapota I. Rendelés átvehető, II. Szállítás alatt-ra módosul. Az ily módon megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A webáruház a szerződést iktatja, amely a későbbiekben elektronikus úton hozzáférhető. Amennyiben a megrendelés nem kerül visszaigazolásra 48 órán belül, úgy a vevő mentesül a szerződéses kötöttségek alól.

 

8. A vásárlástól való elállás joga

 

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

 

A vevő az áru átvételét követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

 

A vevő az elállási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

Ha a vevő eláll a szerződéstől, a webáruház haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A webáruház a vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a webáruház a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A vevő 14 napon belül köteles visszaküldeni a webáruháznak a terméket, a termék visszaérkezéséig visszatartható a vételár visszafizetése. A vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.Elállási tájékoztató és Elállási nyilatkozat


9. Szállítás

 

A szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig kérhető.

 

A megrendelt termékek kiszállítását a Fáma Futár szolgáltatón keresztül vállalja a webáruház.

 

Szállítási költség táblázat

 

Előre utalásos szállítás esetén

0 - 5999 Ft-ig

1090 Ft

 

6000 - 19999 Ft-ig

790 Ft

 

20000 Ft felett

ingyenes


  • Utánvétes rendelés esetén +380 Ft a szállítási díjon felül. 

Az itt szereplő szállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.

A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet

 

Házhozszállítás: Budapesten és vidéken (hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig)

Utánvét: Fizetés átvételkor, személyesen a megadott szállítási címen.

A termékek személyes átvétele: a Játéksarok üzletben 1161 Rákos u 93 alatt, nyitvatartási időben H-P 9:00 – 17:00.

 

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán és minden esetben banki utalással kell rendezni a vételi és szállítási költséget!

 

A megrendelés módosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

 

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

 

Amennyiben a vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

 

10. Számlázás, fizetési módok

 

A számlát minden esetben a webáruház állítja ki, amely tartalmazza a szállítási költséget is, amennyiben a vevő rendelt házhozszállítást. A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

- házhoz szállítás esetén a megrendelés leadása után előre utalással (csak raktáron lévő termékekre érvényes, előrendelésnél nem választható!)

- személyes átvétel esetén, készpénzben a Játéksarok üzletben 1161 Rákos u 93 alatt, nyitvatartási időben H-P 9:00 – 17:00.

 

11. Adatvédelem

 

A webáruház számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Ennek megfelelően a webáruház elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

 

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a webáruház az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

 

Az adatokat minden módon védi a webáruház, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

 

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Kizárólag olyan adatot kér a webáruház a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához vagy az áru kiszállításához elengedhetetlenül szükségesek, ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a webáruház saját belső felhasználásra, statisztikák készítése céljából elemezheti.

 

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A felhasználó bármikor megismerheti, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

 

A rögzített személyes adatokat törölni kell, ha az igénybe vevő így rendelkezik. Az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

12. Panaszkezelés

 

A panaszügyintézés helye a vevőszolgálat, illetve személyesen a webáruház székhelye. A panaszok közlése érdekében a vevők a webáruház bármelyik elérhetőségét választhatják. A panasz elutasítása esetén a vevők fogyasztói jogvita esetén a vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhatnak.  A békéltető testület székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Elérhetőségek

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A webáruház a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

Ezen felül a webáruház tájékoztatja a vevőket, hogy létezik és igénybe vehető az EU központi online vitarendezési platformja, az alábbi webcímen:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

13. Kapcsolatok

 

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a webáruháznak. A webáruházat továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

 

14. Felelősségkorlátozás

 

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

A webáruház nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

az információtovábbítási késedelemből adódó,

vírusok okozta,

szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

A webáruház jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indokolás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

 

15. Szerzői jogok

 

A webáruház weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a webáruház előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

 

16. Érvényesség

 

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A webáruház fenntartja a jogot az üzletszabályzat módosítására.