Webáruház Üzletszabályzat

1. Tájékoztató adatok

2. Engedélyek, tanúsítványok

3. Vevőszolgálat

4. Regisztráció

5. A termékekről

6. Garancia, szerviz

7. Megrendelés

8. A vásárlástól való elállás joga

9. Szállítás 

10. Számlázás, fizetési módok

11. Hűségpontok

12. Adatvédelem

13. Panaszkezelés

14. Kapcsolatok 

15. Felelősségkorlátozás

16. Szerzői jogok

17. Érvényesség


1. Tájékoztató adatok

A webáruház neve: A-gameshop

A webáruház tulajdonosa: AkabónKft

Székhely/lakcím: Budapest1162 Attila u. 133

Cégjegyzékszám: 01-09-947277

Adószám: 22975566-2-42

Közösségi adószám: HU22975566

Számlaszám: 10701331-65924288-51100005

tel.: +36/20-4417300

e-mail: info@a-games.hu

 


2. Engedélyek,tanúsítványok

TEÁOR 4791 - Csomagküldő,internetes kiskereskedelem

Kereskedelmi tevékenységbejelentése/nyilvántartásba vételi száma: *3. Vevőszolgálat

A webáruház a vevői igények kielégítésére telefonos és internetes vevőszolgálatot működtet, melyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Telefonon:+36/20-4417300

E-mailen: info@a-games.hu

 

A telefonos vevőszolgálat ügyfél fogadási ideje: H-P 10:00 – 16:00

 

A vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

A vevői észrevételek és panaszok kezelése,

Reklamációk kezelése

Regisztrációk kezelése,

A megrendelések feldolgozása,

Információ kszolgáltatása,

Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése.

Előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után a vevőszolgálat személyesen is felkereshető olyan ügyekben,melyek csak személyesen intézhetők.

 

A web-áruház oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.4. Regisztráció

A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak.

 

A regisztráció írásban,egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A webáruház jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A webáruház jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata során (böngészés, illetve vásárlásesetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 

A regisztrált felhasználóregisztrációját bármikor írásban, a vevőszolgálatnak küldött email útjánmegszüntetheti.

 

A regisztrált felhasználóa regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában avevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseketelektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnakküldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybevenni.

 

A regisztrált felhasználócsak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetébenaz arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A regisztráltfelhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

Regisztráció itt. 5. A termékekről

A webáruház kizárólag újtermékeket értékesít. A webáruház az alábbi termékcsoportok kereskedője:

210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 6. melléklet 27. Játékáru;

 

A termékleírástartalmazza:

a termékkategóriát

a termék alapadatait

a vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is

a használati útmutatót, letölthető formában is

minden terméknél fel van tüntetve, hogy milyen nyelvű a játék

 

Az ismertető leírásesetleges pontatlanságáért a webáruház nem tud felelősséget vállalni. Az ezirányú felhasználói, vevői jelzéseket a webáruház továbbítja a fordító és agyártó felé. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékadataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezettesetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

 


6. Garancia, szerviz

Az egyes játékokravonatkozó kötelező jótállásra a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezéseiaz irányadóak.

 

A jótállási igény akifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető.

 

A jótállás időtartama afogyasztó részére történő átadástól számított egy év.

 

Nem érvényesíthető agaranciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban,illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlenszállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye,vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik agyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

 

A fogyasztói szerződéskeretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetébena 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

 


7. Megrendelés

A vevő a megrendelését atermékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti kosárgombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár tartalma sorra klikkelvemegtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagytörölni a kosár tartalmát.

 

Ezt követően aFizetés gombra kattintva lehet eljutni aMegrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím,telefonszám, kért szállítási mód, fizetési mód és lehetőség van egyéb közleménymegadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is,ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként.Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni.Ekkor van az utolsó lehetőség a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően azadatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Ezután el kell fogadni a vásárlással  kapcsolatos fontos tudnivalókat, és csak abban az esetben lehet a megrendelést a webáruháznak elküldeni, ha a feltételeket elolvasás után a vevő elfogadta és jóváhagyta. 

 

A megrendelés megerősítése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy amegrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz és a rendelési állapot, Rendelés feldolgozás alatt lesz. Amennyiben szükséges, munkatársunkrövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

 

A megrendelést a webáruházvevőszolgálata legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazolja, ezzel egyidejűleg a megrendelés állapota I. Rendelés átvehető, II. Szállítás alatt-ra módosul. Az ily módonmegkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A webáruház aszerződést iktatja, amely a későbbiekben elektronikus úton hozzáférhető.Amennyiben a megrendelés nem kerül visszaigazolásra 48 órán belül, úgy a vevőmentesül a szerződéses kötöttségek alól.

 


8. A vásárlástól valóelállás joga

A vevőnek jogában áll amegrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ezesetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondástjelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

 

A vevő az áru átvételétkövető tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerint.

 

A vevő az elállási jogát nyilatkozat-mintafelhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

Ha a vevő eláll a szerződéstől,a webáruház haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétőlszámított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó általellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítésselösszefüggésben felmerült költségeket is. A webáruház a vevőnek visszajáróösszeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítivissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a webáruház a visszatérítésremás fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíjnem terhelheti.

 

A vevő 14 napon belülköteles visszaküldeni a webáruháznak a terméket, a termék visszaérkezéséigvisszatartható a vételár visszafizetése. A vevő csak a termék jellegének,tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatotmeghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vevő viseli az elállásijog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerültköltségeket.


Elállási tájékoztató és Elállási nyilatkozat9. Szállítás

A szállítás Budapesten ésvidéken is hétfőtől-péntekig kérhető.

 

A megrendelt termékekkiszállítását a Fáma Futár szolgáltatón keresztül vállalja a webáruház.

 

Szállítási költségtáblázat

 

Előre utalásos szállításesetén

0 - 5999 Ft-ig 1090 Ft

6000 - 19999 Ft-ig 790 Ft

20000 Ft felett ingyenes

Utánvétes rendelés esetén +380 Ft a szállítási díjon felül. 

Az itt szereplőszállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.

A vevő a megrendelőlapkitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet

 

Házhozszállítás:Budapesten és vidéken (hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig)

Utánvét: Fizetés átvételkor, személyesen a megadott szállítási címen.

A termékek személyesátvétele: A-gameshop átvevő pontján 1161 Rákosi u 93 alatt, nyitvatartási időben H-P9:00 – 17:00.

 

A szállítás költségekülön tételként jelenik meg a számlán!

 

A megrendelésmódosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

 

A vevő biztosítja akiszállított termék átvételét és a kiszállított termék átvételét aszállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kellgyőződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére,illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóanminőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnekhaladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

 

Amennyiben a vevő akiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételtkiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjakkizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

 


10. Számlázás, fizetésimódok

A számlát minden esetbena webáruház állítja ki, amely tartalmazza a szállítási költséget is, amennyibena vevő rendelt házhozszállítást. A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetésimódok közül választhat:

 

- házhoz szállítás eseténa megrendelés leadása után előre utalással.

- házhoz szállítás esetén a megrendelés leadása után PayPal -al való fizetéssel.

- házhoz szállítás esetén a megrendelés leadása után, személyes átvételkor utánvét fizetéssel.

- személyes átvételesetén, készpénzben A-gameshop átvevő pontján 1161 Rákosi u 93 alatt, nyitvatartási időbenH-P 9:00 – 17:00.

 


11. Hűségpontok

Webshopunk hűségpont alapú árengedmény-rendszert üzemeltet az a-gameshop.hu REGISZTRÁLT VÁSÁRLÓI RÉSZÉRE online rendelések esetén. Amikor egy regisztrált* vásárló rendelése lezárul** a rendszerünkben, online hűségpontokat írunk jóvá a részére. Bruttó 10 forintonként 1 pont, tehát a rendelés 10%-a kerül jóváírásra a REGISZTRÁLT vásárló A-gameshop felhasználói fiókjában. A gyűjtött pontok bármely későbbi rendelés alkalmával beválthatók. Hűségpont beváltásakor minden felhasznált pont bruttó 1 Ft árengedménynek felel meg.

A pontokat az aktuális megrendelés végösszegének 50%-áig tudja beváltani a regisztrált vásárló. Hűségpont rendszerünk 2019.01.04-től visszavonásig lép életbe REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓINK RÉSZÉRE. Felhasználható hűségpontjaikat honlapunkra belépve a Rendeléseim/Hűségpontok menüpont alatt ellenőrizhetik, illetve akár fel is használhatják egy későbbi online rendelésük alkalmával, a webshopban található minden termékre.

* Fontos, hogy a hűségpontokat csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Vendégként történő vásárlás esetén nincs mód hűségpontok nyilvántartására, beszámítására.

** A vásárlói rendelés akkor tekinthető lezártnak rendszerünkben, amikor a megrendelt termékek kiszállításra, kiszámlázásra kerültek, és erről a vásárló értesítést kapott. Lemondott rendelés esetén hűségpont nem jár!

Regisztráció itt.12. Adatvédelem

A webáruház számárakiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Ennekmegfelelően a webáruház elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adataita mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltalhozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségénekmegteremtéséhez.

 

A megrendelésekteljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatástleszámítva a webáruház az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át.Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módonnem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

 

Az adatokat minden módonvédi a webáruház, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal,megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehátonline adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offlineadatkezelés) során.

 

A személyes adatokhozcsak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintűhozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Kizárólag olyan adatot kér a webáruháza regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárláslebonyolításához vagy az áru kiszállításához elengedhetetlenül szükségesek, ebbenaz esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A regisztrációkor,vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a webáruház saját belsőfelhasználásra, statisztikák készítése céljából elemezheti.

 

A felhasználókifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház a személyes adatait a fentmeghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználótudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásátbármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adataihelyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A felhasználó bármikormegismerheti, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákatkezel.

 

A rögzített személyes adatokattörölni kell, ha az igénybe vevő így rendelkezik. Az adattörlést haladéktalanulel kell végezni.

 


13. Panaszkezelés

A panaszügyintézés helye avevőszolgálat, illetve személyesen a webáruház székhelye. A panaszok közléseérdekében a vevők a webáruház bármelyik elérhetőségét választhatják. A panaszelutasítása esetén a vevők fogyasztói jogvita esetén a vevő lakóhelye vagytartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhatnak.  A békéltető testület székhelye, telefonoselérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi:

 

Budapesti Kereskedelmi ésIparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Elérhetőségek

 

Cím: 1016 Budapest,Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A webáruház a fogyasztóijogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

Ezen felül a webáruháztájékoztatja a vevőket, hogy létezik és igénybe vehető az EU központi onlinevitarendezési platformja, az alábbi webcímen:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


14. Kapcsolatok

Az oldalakon számos másszolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekretörténő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahola személyes adatok kezelésére nincs befolyása a webáruháznak. A webáruházat továbbásemmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétettinformációk és adatok tekintetében.

 


15. Felelősségkorlátozás

A webáruházban történővásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainakismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy aböngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magánakkell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságoshasználatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

A webáruház nem felel avis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okánbekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

a weboldal használatából,vagy üzemzavarából,

az adatok bárki általtörténő megváltoztatásából,

az információtovábbításikésedelemből adódó,

vírusok okozta,

szoftverhibából,internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

vonal, vagyrendszerhibából adódó károkért.

 

A webáruház jogosult avásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indokolás éskülön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételükidőpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változástmegelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - árérvényes és kerül felszámításra.

 


16. Szerzői jogok

A webáruház weboldalaszerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét,illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékbenkizárólag a webáruház előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyenformában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni ésátruházni.

 


17. Érvényesség

A jelenüzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozófeltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag awebáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) eseténérvényesek. A webáruház fenntartja a jogot az üzletszabályzat módosítására.